9 September 2018

privacy statement

PRIVACY STATEMENT PlanC/vintage sportswear

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) in heel Europa van toepassing.

Plan C/Vintage sportswear respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Eventuele gegevens die u, via deze website, aan Plan C/Vintage sportswear verstrekt, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw opmerkingen of vragen zorgvuldig te kunnen afhandelen. Dit alleen wanneer u ons hierom vraagt.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Plan C/Vintage sportswear draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Plan C/Vintage sportswear behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.